R E N O V A C E   D V Ě Ř Í  ,   Z Á R U B N Í   A   J I N É H O   N Á B Y T K U   Ú P L N Ě   J I N A K

P O U Ž Í V Á M E   S P E C I Á L N Í   P O V R C H O V É   Ú P R A V Y

T E C H N O L O G I E   F L Á D R O V Á N Í  ,   M O Ř E N Í ,   L A K O V Á N Í

P R O V O Z U J E M E   P O C T I V É   L A K Ý R N I C K É   A   M A L Í Ř S K É   Ř E M E S L O

 

     Kontakt

MS  RENOVA - Miroslav Slezák

Nám. 9. května 87, Ráječko

IČ: 68668686

DIČ: CZ7308293740

  604 150 378

  slezak.renova@seznam.cz

  PO - PÁ: 8 - 17

Copyright © 2017 MS Renova

604 150 378      slezak.renova@seznam.cz

by: FRAKOM + fvB