R E N O V A C E   D V Ě Ř Í  ,   Z Á R U B N Í   A   J I N É H O   N Á B Y T K U   Ú P L N Ě   J I N A K

P O U Ž Í V Á M E   S P E C I Á L N Í   P O V R C H O V É   Ú P R A V Y

T E C H N O L O G I E   F L Á D R O V Á N Í  ,   M O Ř E N Í ,   L A K O V Á N Í

P R O V O Z U J E M E   P O C T I V É   L A K Ý R N I C K É   A   M A L Í Ř S K É   Ř E M E S L O

 

     MS RENOVA

Vítejte na stránkácj firmy MS RENOVA. Máme pro Vás důležité sdělení o tom, že v rámci našich služeb v oblasti renovací na rozdíl od konkurence nelepíme žádné tapety ani fólie na dveře ani zárubně. Vše zásadně renovujeme a to ručně a do posledních detailů. Pracujeme formou zakázkové práce na základě řemeslných postupů a dlouholetých zkušeností.

 

 

Zabýváme se širokou škálou renovací a povrchových úprav dvěří a zárubní a také dalšího nábytku a všeho, co obsahuje dřevěný materiál nebo povrch, a to jak dobového, tak masivního nebo moderního. Je zcela běžné. že stav renovovaných částí je v havarijním stavu nebo některé části zcela chybí. V těchto případech vyrobíme a nahradíme tyto části replikou včetně povrchové úpravy.

 

 

Renovace neslouží jako levná náhražka, ale je určena k reprezentativnímu vzhledu a použití. Za kvalitu nabízených služeb a naší práce ručíme.

Copyright © 2017 MS Renova

604 150 378      slezak.renova@seznam.cz

by: FRAKOM + fvB